Υποστηρικτές

Στην προηγούμενη καρτέλα είδαμε πληροφορίες για τις δωρεές προς την οργάνωση.

Μπαίνοντας στην καρτέλα Υποστηρικτές έχουμε πληροφορίες για τους υποστηρικτές για τον τελευταίο μήνα και μπορούμε να ρυθμίσουμε την περίοδο που μας ενδιαφέρει, πατώντας αναζήτηση.

Βλέπουμε το πλήθος των ενεργών, δηλαδή των υποστηρικτών που πραγματοποίησαν έστω μια αγορά μέσα στο χρονικό διάστημα που έχουμε επιλέξει, καθώς και τον συνολικό αριθμό των υποστηρικτών .

Στη συνέχεια έχουμε τον πίνακα με τους υποστηρικτές, τον αριθμό των δωρεών που έχουν πραγματοποιήσει με τις αγορές τους καθώς και την ημερομηνία από την οποία στηρίζει την οργάνωση ο κάθε χρήστης!

Ο πίνακας με τους υποστηρικτές.

Η καρτέλα που ακολουθεί ίσως είναι και η σημαντικότερη όλων και αφορά τους στόχους που θέλει η οργάνωση να πετύχει μέσα από την YouBeHero.

Was this article helpful?

Related Articles