Ομάδα, οργανισμός και διαχειριστής προφίλ. Ποιός ο ρόλος της κάθε ιδιότητας;

Ο/η χρήστης/ρια μπορεί να είναι είτε αυτόνομος/η, είτε να ανήκει σε κάποια ομάδα.

Αν έχει οριστεί διαχειριστής/ρια μιας οργάνωσης (ή την έχει δημιουργήσει), αυτομάτως ανήκει και στην ομάδα της.

Οι ομάδες υπάρχουν για να «μαζεύονται» οι χρήστες/ριες σε ένα κοινό σημείο και να στηρίζουν μια οργάνωση όλοι μαζί, συλλογικά.

Θα μπορούσε για παράδειγμα μια εταιρεία στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής υπευθυνότητας να δημιουργήσει μια ομάδα και να προσκαλέσει τους συνεργάτες της και έτσι όλοι μαζί να υποστηρίζουν την αγαπημένη τους οργάνωση. 

Στην δική σας περίπτωση, μπορείτε προαιρετικά να προσκαλείτε στην ομάδα σας τους εθελοντές και τους υποστηρικτές σας, χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεν μπορούν να σας υποστηρίξουν και ως απλοί χρήστες/ριες.

Was this article helpful?

Related Articles