Δελτίο τύπου

Η YouBeHero είναι η νέα ελληνική online πλατφόρμα που δίνει τη δυνατότητα σε όσους πραγματοποιούν τις καθημερινές τους αγορές μέσω διαδικτύου να γίνουν οι ήρωες κοινωφελών οργανώσεων προσφέροντας σημαντική βοήθεια.

Συνημμένο μπορείτε να βρείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου.

Από αριστερά ο Βασίλης Κολίπ, ο  Λευτέρης Καπασακαλίδης και ο Βασίλης Παναγάκος
Από αριστερά προς τα δεξιά ο Λευτέρης Καπασακαλίδης,  ο Βασίλης Παναγάκος και ο Βασίλης Κολίπ
Από αριστερά ο Λευτέρης Καπασακαλίδης,  ο Βασίλης Κολίπ, και ο Βασίλης Παναγάκος

Article Attachments

Was this article helpful?

Related Articles