Εξαίρεση της YouBeHero από τους ad blockers

Για να μπορέσει η YouBeHero να καταγράψει τις Δωρεές σας, μετά απο μια επιτυχημένη αγορά, χρησιμοποιεί την τεχνολογία των «cookies».

Τα ad blockers είναι πιθανό να «κόψουν» αυτά τα «cookies» και ενδέχεται η δωρεά σας να μην καταγραφεί.

Ευτυχώς, τα ad blockers σας δίνουν την δυνατότητα να προσθέσετε στην «Λίστα Εξαίρεσης» (whitelist) τις ιστοσελίδες που εμπιστεύεστε.

Για να προσθέσετε την YouBeHero και τους συνεργάτες του σε αυτή την λίστα απλά κάντε αντιγραφή τα παρακάτω, και μετά επικόλληση στα “custom filters” στις ρυθμίσεις του ad blocker που χρησιμοποιείς.

@@||youbehero.com
@@||linkwi.se
@@||awin.com

Αν έχετε uBlock, στις ρυθμίσεις, πηγαίνετε στο tab “My filters” και κάντε επικόλληση τα παραπάνω όπως φαίνετε στην εικόνα, και αποθηκεύστε τις αλλαγές πατώντας “Apply changes”.

Αν έχετε AdBlockPlus, στις ρυθμίσεις, πηγαίνετε στο tab “Advanced” και κάντε επικόλληση τα παραπάνω – εκεί που λέει “My Filter List” όπως φαίνετε στην εικόνα, και αποθηκεύστε τις αλλαγές πατώντας “Save”.

Was this article helpful?

Related Articles