Είμαστε μέλης μιας οργάνωσης ή συλλόγου ή Κοιν.Σ.Επ. και θέλουμε να ενταχθούμε στην πλατφόρμα. Πως ξεκινάμε;

Για να εγγραφείτε στην πλατφόρμα παρακαλούμε επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://youbehero.com/gr/create-cause και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Was this article helpful?

Related Articles