Αλλαγή στο όνομα του υπεύθυνου της οργάνωσης

Για να αλλάξετε το όνομα προφίλ του υπεύθυνου της οργάνωσης, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο [email protected] αναφέροντας μας το νέο όνομα. 

Εμείς θα προχωρήσουμε στην αλλαγή εντός λίγων ημερών και θα σας ενημερώσουμε.

Was this article helpful?

Related Articles