Δωρεές

Στην προηγούμενη καρτέλα είδαμε τη σφαιρική εικόνα της πορείας της οργάνωσης στην YouBeHero.

Πατώντας στο tab Δωρεές βλέπουμε πληροφορίες για τον τελευταίο μήνα και μπορούμε να ρυθμίσουμε την περίοδο που μας ενδιαφέρει, πατώντας αναζήτηση.

  • Δωρεές προς κατάθεση: Το συνολικό ποσό που έχει επιβεβαιωθεί από τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αναμένουμε τη λήψη των χρημάτων στον επόμενο κύκλο πληρωμής.

  • Δωρεές που εκκρεμούν: Το συνολικό ποσό από αγορές που βρίσκονται προς επιβεβαίωση.

  • Συνολικές Δωρέες: Το άθροισμα των δωρεών προς κατάθεση και των δωρεών που εκκρεμούν, για το χρονικό διάστημα που έχουμε επιλέξει.

  • O αριθμός των δωρεών από τις οποίες προκύπτουν τα ποσά.

Συνεχίζοντας, υπάρχουν 2 γραφήματα για τις δωρεές σε ευρώ και σε αριθμό.

Έπειτα, συναντάμε αναλυτικά δεδομένα ανά δωρεά, την ημερομηνία που έγινε η αγορά με την δωρεάν δωρεά, το όνομα και το επίθετο του μέλους που στήριξε την οργάνωση. Τα δεδομένα που βλέπουμε αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα για το οποίο έχουμε κάνει αναζήτηση ή για τον τελευταίο μήνα.

Αναλυτικά δεδομένα ανά δωρεά. Όλα τα νούμερα είναι προσβάσιμα για λόγους διαφάνειας!

Ακολουθεί το e-shop από το οποίο έγινε η αγορά, το ποσό που προέκυψε καθώς και η πηγή και η κατάσταση της δωρεάς.

Με την πηγή «Κουμπαράς» εμφανίζονται οι δωρεές που έχουν προκύψει από επισκέπτες – μη εγγεγραμένα μέλη στο YouBeHero κατά το διάστημα που η οργάνωση ήταν η «Οργάνωση της Εβδομάδας» (κάθε βδομάδα το YouBeHero διαλέγει μια οργάνωση στην οποία πηγαίνουν οι δωρεές από μη εγγεγραμμένους χρήστες. Εδώ τα social media έχουν κυρίαρχο ρόλο. Η YouBeHero και η οργάνωση «τρέχουν» το post σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα.) Διαφορετικά αναφέρονται με πηγή «Δωρεά».

  • Η κατάσταση μιας δωρεάς Εκκρεμεί έως ότου οριστικοποιηθεί η συσχετιζόμενη αγορά και επιβεβαιωθεί από το συνεργαζόμενο κατάστημα (από 7 έως 60 ημέρες αναλόγως το κατάστημα).

  • Προς πληρωμή είναι η κατάσταση μιας δωρεάς που έχει επιβεβαιωθεί και θα πληρωθεί προς την YouBeHero στον επόμενο κύκλο πληρωμών.

  • Σε κατάσταση Αποδοσμένο έχουμε τις δωρεές για τις οποίες έχει κατατεθεί το σχετικό ποσό από την YouBeHero στην οργάνωση σας!

  • Δυστυχώς, υπάρχει η περίπτωση η κατάσταση μιας δωρεάς να είναι «Ακυρώθηκε»! Αυτό συμβαίνει σε περίπτωση που π.χ. ακυρωθεί η συσχετιζόμενη αγορά/παραγγελία, γίνει αλλαγή/επιστροφή, δεν ολοκληρωθεί η πληρωμή της κ.ο.κ.

Η τελευταία πληροφορία σε αυτή τη σελίδα αφορά τις αποδοσμένες δωρεές από την YouBeHero προς την οργάνωση και τη βρίσκουμε στον πίνακα πιστωμένων δωρεών. Εκεί βλέπουμε την ημερομηνία της κατάθεσης και το ποσό καθώς και την δυνατότητα εξαγωγής αρχείου σε μορφή PDF με ανάλυση του ποσού ανά δωρεά υποστηρικτή.

Αξίζει να σημειώσουμε εδώ πως η κατάθεση από την ΥοuBeHero γίνεται μόλις ολοκληρωθεί ένας στόχος. Ωστόσο αυτά τα χρήματα είναι δικά σας και αν υπάρχει ανάγκη φυσικά μπορεί να γίνει κατάθεση μερικού ποσού πριν ολοκληρωθεί ο στόχος μετά από σχετική επικοινωνία.

Η επόμενη καρτέλα που έχουμε στο διαχειριστικό είναι για τους Υποστηρικτές.

Was this article helpful?

Related Articles