Μη καταγραφή δωρεάς

Οι κυριότεροι λόγοι που πιθανόν να οφείλονται για την μη καταγραφή της δωρεά σας είναι οι ακόλουθοι:

1) Έχετε εγκατεστημένο ad-blocker στον browser σας

Ο κυριότερος λόγος μη καταγραφής δωρεάς από αγορά, είναι επειδή υπάρχει εγκατεστημένος κάποιος ad-blocker στον browser σας ή γίνεται χρήση του browser Brave.

Σε περίπτωση που ισχύει αυτό που προτείνουμε για να μην χάνονται δωρεές είναι είτε την προσωρινή παύση του ad-blocker πριν την πραγματοποίηση της ανακατεύθυνσης στο κατάστημα ή την εξαίρεση του YouBeHero και των συνεργαζόμενων καταστημάτων από τους ad-blockers.

Σχετικές οδηγίες μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο: https://help.youbehero.com/odigies-xrisis/exlcude-from-ad-blockers/

2) Βρισκόσασταν εκτός σύνδεσης στη YouBeHero κατά την διάρκεια της δωρεάς

Αν δεν ήσασταν με ενεργή σύνδεση στην πλατφόρμα YouBeHero, η δωρεά κατά πάσα πιθανότητα να έχει καταγραφεί ως δωρεά επισκέπτη. Στη περίπτωση αυτή, η δωρεά έχει ήδη αποδοθεί στην οργάνωση της εβδομάδας

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά: https://youbehero.com/gr/organosi-ebdomadas

3) Μεσολάβηση άλλης πλατφόρμας

Ένας άλλος πιθανός λόγος είναι να πιστώθηκε η πώληση σε άλλη ιστοσελίδα διότι μεσολάβησε άλλο click πριν την αγορά.

Η προμήθεια της πώλησης πάντα αποδίδεται στον τελευταίο που ανακατευθύνει τον πελάτη πριν από μια πώληση. Οπότε αν δεν ειναι η YouBeHero, δεν εμφανίζεται η δωρεά. Στη περίπτωση αυτή δυστυχώς δεν μπορεί να γίνει απόδοση της δωρεάς.

4) Ιδιαιτερότητα στους όρους του καταστήματος

Κάποια από τα συνεργαζόμενα καταστήματα έχουν ειδικούς όρους που εξαιρούν την απόδοση της δωρεάς για αγορά Giftcard (δωροκάρτας) ή η δωρεά να υπολογίζεται μόνο στον ναύλο του εισιτηρίου οπότε σε free miles tickets δεν καταγράφεται.

Περισσότερα για τους όρους αυτούς μπορείτε να μάθετε στο κάτω μέρος της σελίδας του εκάστοτε καταστήματος στην πλατφόρμα.

5) Το κλικ ανακατεύθυνσης έγινε μετά την αγορά

Σε αυτή την περίπτωση δεν προκύπτει δωρεά και για αυτό δεν έγινε και αυτόματη καταγραφή.

Αυτοί είναι οι συνήθεις λόγοι που η δωρεά σας δεν έχει καταγραφεί.

Σας ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο που αφιερώσατε.

Was this article helpful?

Related Articles